preskoči na sadržaj
vijesti

REZULTATI NATJEČAJA STRUČNI SURADNIK - PRIPRAVNIK

Rezultati 

1. olovka  27 bodova

2. 4747    24 boda

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Budinski  datum: 27. 11. 2020. 12:50

Telefonska linija stručne suradnice _pedagoginje

Poštovani,

fiksna telefonska linija stručne suradnice pedagoginje (047/614-901) momentalno je nedostupna zbog radova.

Stručna suradnica pedagoginja dostupna je sljedećem broju:0916155993.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Nose  datum: 24. 11. 2020. 10:41

Usmeno testiranje kandidata-stručni suradnik_pripravnik_mjera HZZ-a

Poziv kandidatima na usmeno testiranje  nakon Natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika - pripravnika za OŠ "Braća Seljan"

R E P U B L I K A   H R V A T S K A                                           

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA SELJAN“

Ulica Vladimira Nazora 1

47  000 Karlovac

Karlovac, 24.11. 2020. god.

 

O B A V I J E S T

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva prijavljene na Natječaj (17.11.2020 do 25.11.2020.) za popunu radnog mjesta 1 stručnog suradnika - pripravnika na određeno puno radno vrijeme,  da se odazovu usmenoj provjeri koja će se održati u petak 27.11.2020. godine u 8:30 sati  u OŠ „Braća Seljan“, Karlovac.

Izvori sadržaja za usmenu provjeru su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/ 18, 82/19)

3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014, 40/14, 102/19)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 41/19, 76/19)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite (NN 132/13)

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/21, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14)

8. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Braća Seljan“

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Davorka Nose  datum: 24. 11. 2020. 10:21

Sretan Svjetski dan učitelja!

    

  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Borak Mandić  datum: 5. 10. 2020. 10:38

PROVEDBENI PLAN ZA ORGANIZACIJU NASTAVE od 7.9.2020.

Provedbeni plan za organizaciju nastave od 7.9.2020.

 

Ove epidemiološke mjere vrijede za učenike Osnovne škole „Braća Seljan“ za vrijeme nastave

u školi od 7. rujna 2020. godine. Mjere su izrađene prema uputama Hrvatskog zavoda za

javno zdravstvo i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja uz suglasnost Osnivača.

 

OŠ „Braća Seljan“ radi po modelu A što sve učenike obvezuje na redovito pohađanje nastave.

 

Svi zaposlenici škole upoznati su s navedenim uputama HZJZ  i  Preporukama MZO koje su  objavljene i na mrežnim stranicama škole . Roditelji će biti upoznati s ovim  Planom za organizaciju nastave preko mrežnih stranica škole te na prvom roditeljskom sastanku koji će razrednici održati online. Učenici će prvi dan škole biti upoznati sa svim navedenim mjerama .

S učiteljima i zaposlenicima škole održan je sastanak kako bi se detaljno raspravio Provedbeni plan i definirale obaveze.

 

OBVEZE RODITELJA/UČENIKA PRIJE DOLASKA U ŠKOLU

 

 1. Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici viših razreda mogu sami izmjeriti temperaturu.

 

 1. Osigurati djetetu 1 paketić papirnatih maramica za nos, masku  i staviti sve u školsku torbu.

            

DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU

 

 1. Poželjno je da djeca u školu dolaze sama.

 

 1. Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu u školu to čine na način da ne ulaze u školu, osim ako je to neophodno zbog iznimno opravdanih razloga ili je roditelj učenika 1. razreda ili je roditelj učenika s teškoćama u razvoju, već dolaze do ulaza u školsko dvorište pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu. Roditelj koji ulazi u školu obvezan je držati razmak od 1,5 metra u odnosu na druge učenike/djelatnike škole i u školu obvezno ulazi s maskom.

 

 1. Na ulazima  u školu nalaze se otirači za dezinfekciju obuće kao i dezinficijensi za ruke koji će učenici i svi djelatnici škole upotrijebiti.

 

 1. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicima.

 

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI

 

 1. Djeca bi trebala što je više moguće održavati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporučeno 1,5 m). Kako imamo dovoljno velikih učionica to se može ispoštovati.

 

 1. Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih skupina.

 

 1. Odmore učenici provode u svojoj učionici i prostoriju u kojoj boravi  odgojno-obrazovna skupina smiju napustiti samo u slučaju odlaska na toalet, pranje ruku ili izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i to isključivo na način da se ne miješaju s djecom iz drugih razreda. Prolazak kroz zajedničke prostorije (hodnik škole) treba izbjegavati i svesti na minimum osim pri dolasku I odlasku iz škole.

 

 1. Djeca trebaju redovito i pravilno prati i sterilizirati ruke s dezinficijensom koji će se nalaziti u svakoj učionici i u toaletu toplom vodom i tekućim sapunom.

 

 1. Učionice će se provjetriti i dezinficirati prije početka nastave i nakon odlaska učenika iz škole o čemu brine spremačica.

 

 1. Djeca užinu/jelo konzumiraju u prostoriji u kojoj boravi njihova odgojno-obrazovna skupina. Užinu u razred donose dva redara uz pratnju učitelja.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI

 

 1. Nastava se u školi organizira u dvije smjene i sva djeca su je obvezna pohađati. Jutarnja smjena nastavu započinje u 8:00 h i to su učenici predmetne nastave ( 5. do 8. razredi A smjena). Popodnevna smjena počinje u u 14:00 h i to su učenici razredne nastave  ( 1. do 4. razredi B smjena).

 

 1. Učenici pred školu dolaze 5- 10 minuta prije početka nastave i grupiraju se sa svojom razrednom skupinom.

 

 1. Razredni učitelji  , odnosno predmetni učitelji koji održavaju prvi sat u tom razredu ,dužni su 15 minuta prije početka nastave izići iz prostora zgrade, dočekati djecu te ih odvesti do njihove učionice.

 

 1. Nastavni sat traje Odlukom MZO 40 minuta kako bi se osiguralo vrijeme za dezinfekciju prostora između smjena.

 

 

 1.  Učenici ulaze u školu prema točno utvrđenom rasporedu koji se radio ovisno o veličini učionice i veličini razrednog odjela i broja učenika u njemu.

A smjena (učenici od 5. do 8. razreda) - prvi tjedan UJUTRO – 7.9.2020.

5.a - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 3, kat desno)

5.b - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 4, kat desno)

6.a - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 9, kat lijevo)

6.b - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 10, kat lijevo)

7.a - ulazak u školu s dvorišne strane- ulaz MIOŠ (učionica broj 1, prizemlje MIOŠ)

7.b - ulazak u školu s dvorišne strane – ulaz MIOŠ (učionica broj 3 , prizemlje MIOŠ)

8.a - ulazak u školu s dvorišne strane desno (učionica broj 15 , prizemlje lijevo)

8.b - ulazak u školu s dvorišne strane lijevo (učionica broj 25, prizemlje desno)

 

B smjena (učenici od 1. do 4. razreda) - prvi tjedan POSLIJEPODNE

1.a - ulazak u školu s dvorišne strane- ulaz MIOŠ  (učionica broj 1 , prizemlje MIOŠ)

1.b - ulazak u školu s dvorišne strane - ulaz MIOŠ (učionica broj  3, prizemlje MIOŠ)

2.a - ulazak u školu s dvorišne strane desno (učionica broj 15 , prizemlje lijevo)

2.b - ulazak u školu s dvorišne strane lijevo (učionica broj 25 , prizemlje desno)

3.a - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 1, kat desno)

3.b - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 2, kat desno)

4.a - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 9, kat lijevo)

4.b - ulazak u školu na glavni ulaz (učionica broj 10, kat lijevo)

Kombinirani razredni odjel- razredi  C (učitelji rehabilitatori) ulaze na glavni ulaz.

 

 

 1. PRVI NASTAVNI DAN

 

Učenici prvih razreda dolaze u pratnji jednog roditelja koji treba imati masku,u školsko dvorište u 14 satii odmah će im biti dana informacija koja im je razredna učiteljica.

S njom odlaze u učionicu gdje će se održat 1. RODITELJSKI sastanak i dobit sve potrebne informacije. Također će preuzet udžbenike pa je potrebno donijeti praznu školsku torbu.

 

Svi ostali učenici imaju  2 školska sata s razrednom učiteljicom,razrednikom.

Svi će preuzet udžbenike te je potrebno donijeti školske torbe.

 

Prvog dana nastave nema školske prehrane ni produženog boravka.

Školska prehrana i produženi boravak bit će osigurani od utorka, 8.rujna.

 

 1. Tijekom nastave učenici jedne obrazovne skupine ne miješaju se s učenicima druge obrazovne skupine.

 

 1. Učenici sjede svatko u svojoj školskoj klupi na određenoj distanci i zbog prostornih uvjeta ne trebaju nosit maske osim ako to  žele u učionici gdje borave ili je to potrebno iz zdravstvenih razloga.

 

 1. Učenici i učitelji nose maske prilikom ulaska i izlaska iz škole te prilikom kretanja školskim hodnicima i odlaska u sanitarni čvor.

 

Ukoliko učitelji ostvaruju bliži kontakt s učenicimamoraju koristit masku.

 

 1. Nakon održane nastave učitelji koji su održali zadnji sat dužni su učenike po istom planu, kao pri ulasku, izvesti iz škole.

 

 1. U predmetnoj nastavi s učenicima borave predmetni učitelji i to tako da je što manji broj predmetnih učitelja tijekom dana u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini ( blok satovi ) .

 

 1. Nastava TZK odvija se kad god je to moguće u vanjskim prostorima, odnosno u školskom dvorištu iza škole na sportskom igralištu i to na način da ne dolazi do spajanja ili kontakta razrednih odjeljenja niti u svlačionici, niti u dvorani niti u vanjskom prostoru. Kod održavanja nastave u zatvorenom prostoru primjenjuju se Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.

 

 1. Produženi boravak bit će organiziran u prostoru bivšeg MIOŠ-a , Domobranska 2 na prvom katu gdje su osigurani prostorni uvjeti kako  se učenici različitih odgojnih skupina ne bi miješali (3 - 4 učionice).  S dvorišne strane roditelji dolaze po djecu iz boravka.

 

Boravak se organizira za učenike 1. i 2. razreda.Tijekom rujna će se utvrditi potrebe roditelja

za učenike 3. i 4. razredai sukladno tome organizirat će se boravak za te učenike u skladu s prostornim mogućnostima

 

 

 1. Svaki razredni odjel ima osiguran svoj sanitarni čvor koji je vrlo uredan jer su sve sanitarije novonapravljene  s dovoljnom količinom tople vode, sapuna, papira za ruke i dezinficijensa

( ukupno 9 sanitarnih čvorova ) .

 

 1.  Učiteljima će  svaki dan biti izmjerena tjelesna temperatura pri ulasku u školu o čemu  se redovito vodi  evidencija.

 

 1. Tjelesna temperatura će se mjeriti i svakoj osobi koja uđe u školu / dostava robe za školsku kuhinju  i sl. iako će se nastojati da osobe koje ne rade u školi ne ulaze u školsku zgradu.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA

 1. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj telefonom mora obavijestiti školu.

 

 1. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska roditelja dijete se izolira u prikladnoj prostoriji. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu je potrebno osigurati masku za lice, a učitelju koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime treba osigurati vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano. Poseban prostor za izolaciju, djelatnike koji su zaduženi za brigu o bolesnom djetetu do dolaska roditelja i poseban protokol propisuje se mjerama za djelatnike škole.

 

 1. Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti ravnatelju.

 

 1. Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

 

 1. Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.

 

 

 

Provedbeni plan nastave za OŠ „Braća Seljan“ izradile su: 

 •  Jasmina Budinski, ravnateljica
 • Željka Laić, učiteljica razredne nastave
 • Ana Franko, učiteljica predmetne nastave

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Budinski  datum: 3. 9. 2020. 13:05

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, 


u nastavku Vam donosimo Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 objavljene 29.08.2020., vezane za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 

  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Borak Mandić  datum: 31. 8. 2020. 10:20
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Anketa
Koliko često ne dolaziš u školu zbog testova ili ispitivanjaKorisni linkovi
Dnevni tisak

web enciklopedije

Korisno i zabavno

Pretraživači
 • Google
 • Yahoo

Škole u Karlovačkoj ...


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

PORTAL ZA ŠKOLE


E-knjižnica

               


eTwinning projekti

ŠK.god. 2020./2021. 4.a

preskoči na navigaciju